Photomonth_rss Photomonth_facebook Photomonth_youtube Photomonth_sklep
Photomonth_miesiac_fotografii_w_krakowie_maj_2011_pl
Photomonth_krakow_baner_2010_kiedy_ramy_czasowe_pl
Jeżeli chcesz otrzymywać, itp.
banery_trio
photo.mov
krakow_photo_fringe
showOFF 2013
Show-off-baner
Lablab-baner
Akademia-baner
Sklep-baner
Photomonth_krakow_ministerstwo_kultury Photomonth_krakow_cracovia Photomonth_krakow_6zmyslow Photomonth_krakow_fundacja_sztuk_wizualnych
MIESIĄC FOTOGRAFII W KRAKOWIE — 2012 Photomonth_kropki_duze

BADANIA WIZUALNE W DZIAłANIU Photomonth_kropki_duze

SPOTKANIE WOKÓŁ KSIĄŻKI „BADANIA WIZUALNE W DZIAŁANIU. ANTOLOGIA TEKSTÓW”

 

 

 

 

 

 

Jaki jest status obrazu w badaniach społecznych? Publikacja wypełnia lukę w opracowaniach naukowych dotyczących metodologii badań wizualnych oraz strategii ich wykorzystywania w analizach i zmianie współczesnej rzeczywistości społeczno-kulturowej.

Nie jest to jedna z wielu książek o kulturze wizualnej w ogóle, lecz zbiór tekstów, w którym przykłady konkretnych badań ilustrują, po co i w jaki sposób wykorzystywać obraz w analizach Ĺźycia społecznego, zarówno jego uniwersalnych, jak i współczesnych problemach – nowych mediach, nierówności, zmiany społecznej, wiedzy, zdrowia i choroby, miasta, toĹźsamości. Wspólnym mianownikiem jest tu badanie społeczeństwa za pomocą tego, co wizualne, naoczne i zapośredniczone przez róĹźnorodne technologie rejestracji i emisji obrazów.

 

Publikacja zawiera teksty dotychczas niepublikowane w Polsce. Między innymi:

 

John Berger Zrozumieć fotografię,

 

Marisol Clark Ibáñez Kadrowanie świata społecznego przy uĹźyciu wywiadu fotograficzego,

 

Elizabeth Edwards, Janice Hart Fotografie jako przedmioty,

 

John Grady Obrazy reklamowe jako wskaĹşniki,

 

Hubert Knoblauch Performans wiedzy: wskazywanie i wiedza w prezentacjach powerpoint,

 

Sarah Pink Uruchamiając etnografię wizualną,

 

Michael Rich, Richard Chalfen Astma w słowach i obrazach. Narracje wizualne jako środek diagnozy, prewencji i terapii chorób przewlekłych,

 

Dirk Vom Lehn, Christian Heath Odkrywanie wystaw: wideoanaliza interakcji w muzeach i centrach nauki.

 

 

Maciej Frąckowiak (ur. 1985) – socjolog, zajmuje się obrazem, próbuje go traktować jako narzędzie i pretekst do badań oraz zmiany relacji społecznych. Autor wystaw, wystąpień i tekstów z tej dziedziny. Uczestnik i współkoordynator m.in. projektu Niewidzialne miasto. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa WyĹźszego oraz Fundacji Rodziny Kulczyków.

 

Krzysztof Olechnicki (ur. 1969) – doktor habilitowany, pracownik Instytutu Socjologii UMK, kierownik Zakładu Badań Kultury. Interesuje się socjologią i antropologią obrazu, antropologią społeczną, socjologią religii oraz nowymi ruchami społecznymi. Stypendysta tygodnika „Polityka” (Akcje Zostańcie z nami i Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej). Autor wielu książek, redaktor pisma „Ikonosfera. Studia z Socjologii i Antropologii Obrazu”. 

 

 

Spotkaniu towarzyszyć będzie pokaz filmów z projektu Niewidzialne miasto Marka Krajewskiego

 

Marek Krajewski (ur. 1969) – socjolog, profesor na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor artykułów i książek dotyczących kultury popularnej, konsumpcji i sztuki. Kurator Zewnętrznej Galerii AMS (1998–2004) oraz pomysłodawca projektu Niewidzialne miasto.

 

 

 

2.06.2012, 16:00

SPOTKANIE WOKÓŁ KSIĄŻKI „BADANIA WIZUALNE W DZIAŁANIU. ANTOLOGIA TEKSTÓW”

Udział wezmą: Maciej Frąckowiak, Krzysztof Olechnicki, Marta Eloy-Cichocka, Małgorzata Bogunia-Borowska oraz Wojciech Wilczyk

Spotkaniu towarzyszyć będzie pokaz filmów z projektu Niewidzialne miasto Marka Krajewskiego

Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, pl. Szczepański 3a

 

 

 

 

<<< Powrót